Bir kitaptan daha fazlası; “Kozmografya”

Seyahat İpuçları

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde havacılık ve uzay bilimlerine ışık tutan ilk basılı eserlerden olan Kozmografya… Atatürk’ün emriyle kaleme alınan kitapla bugünlere ışık tutulmak istenmişti.

Uzun yıllarca kurtuluş mücadelesi veren bir ülke, genç bir cumhuriyet, eğitimden yoksun kalmış bir toplum….

Bağımsızlık mücadelesinin mimarı, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, eğitimden yoksun kalmış Türk milletinin cehaletle mücadelesi için, gerek kendi yazdığı ve gerekse talimatlarıyla yazılan kitaplarıyla da Türk Toplumuna ışık tutmaya devam etti.

En büyük düşmanın cehalet olduğuna sık sık vurgu yapan Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinden sonra kurduğu Cumhuriyeti daha da ileriye taşımak maksadıyla birçok devrim yapmış, sanayi alanında gelişmeler sağlayarak bir çok fabrika açmış, eğitim seviyesini de yükseltmeye çalışmıştı.

Uzun yıllar liselerde ders olarak okutulan ‘Kozmografya’ da eğitim seviyesinin ve Türk toplumunun ufkunu geliştirmesi yazılmış kitaplardan biri olarak biliyor. İlk baskısı 1929’da yapılan Kozmografya kitabının 1933 baskısı 1979 yılına kadar liselerde ders olarak verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, kitabın basımı için Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Yar’a istekte bulunmuş, 1929 yılında da Kozmografya yazıldı. Kitabın içeriğinde gezegenlerden kara deliklere, mevsimlerin oluşmasından, Samanyolu haritasına, Aristo, Galileo ve Kopernik’in fikirlerine kadar gök bilimi ile ilgili her türlü bilgi yer almaktaydı. Kozmografya, lise ders kitabı 20 bölümden oluşan, 286 sayfalık bir eser olarak tarihteki yerini aldı.

“BİR GÜN İNSANOĞLU UÇAKSIZ DA GÖKLERDE YÜRÜYECEK”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehasının yanısıra ileri görüşlülüğü ile de halen bizlere ışık tutuyor. Yıllar önce söylediği uzayla ilgili sözü de bunu bizlere bir kez daha kanıtlıyor;

“Bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize mesajlar yollayacaktır. Bu mucizenin tahakkuku için iki bin yılını beklemeye hacet kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise Batı’dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir.” Mustafa Kemal Atatürk , 1936

Mustafa Kemal Atatürk, “İstikbal Göklerdedir” ve “En Hakiki Mürşit İlimdir”  sözleriyle de gelecek nesillere yol göstermeye çalışmıştı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük bir önemle öğrencilere ders olarak verilen gök bilimi, zaman içersinde seçmeli derslere ve ardından da fen bilgisi içinde küçük bir bölümde öğrencilere öğretilmeye başlandı.

Gelişen teknoloji ile birlikte uzayda sebze bile yetiştirilirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin şimdilik gelişmelerden uzak kaldığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüze çıkıyor.

Kaynak

Makaleyi değerlendir
Gezebildiğin Kadar
Yorum ekle