Borajet’ten alacağı bulunanlara çağrı

Güncel Haberler

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet’in iflasının ardından adli süreç devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet’in iflasının ardından adli süreç devam ediyor. 

Borajet’in iflasının ardından alacaklı ve borçluları ilgilendiren bir sürece girildi. Bakırköy 1’inci İcra Dairesi, Borajet Havacılık Taşımacılık Uçak Bakım Onarım ve Ticaret A.Ş’den özellikle alacağı bulunanları ilgilendiren bir duyuru yayınladı. 

7 Kasım 2019’da resmen iflası açıklanan Borajet’ten alacağı bulunanların 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 15:00’da Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’nde yapılacak ilk toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin söz konusu toplantıda hazır bulunmaya haklarının olduğunu açıklandı.

İŞTE BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN O DUYURU:

Müflisin adı soyadı ve adresi: BORA JET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(İstanbul Tic. Sic. Müd 678198-0)
Beşyol ,Atatürk H.Alanı Özel H Böl. E Kapısı Apron 4 Hangar 11 Bakırköy/İSTANBUL
İflasın açıldığı tarih ve saat :07/11/2019 Saat:12.29
Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2017/1164 Esas sayılı dosyasından 07/11/2019 tarihinden geçerli olmak üzere iflasına karar verilen müflis BORA JET HAVACILIK TAŞIMACILIK UÇAK BAKIM ONARIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkındaki iflas tasfiye işlemleri müdürlüğümüzün yukarıda numarası belirtilen dosyası ile yürütülmektedir.

1-Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2 – Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.

3 – Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4-31/01/2020 Cuma günü saat 15:00 de Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğünde ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.

Kaynak

Makaleyi değerlendir
Gezebildiğin Kadar
Yorum ekle