Kapadokya’nın görkemli yapısı Aziz Nikola Manastırı

Kültür ve Sanat

Aziz Nikola Manastırı, Kapadokya’nın Mustafapaşa (Sinasos) kasabasının 1 km güneyinde peribacaları ve üzüm bağları arasında çok iyi korunmuş, eşsiz güzellikte tarihi bir yapı.

Manastırın kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte iç narteksinin duvarlarındaki isim ve tarih içeren oyma yazılardan 1870 – 1877 yıllarında onarım geçirdiği anlaşıldığından dolayı 1855 yılından önce inşa edildiği düşünülüyor.

Manastır; içine kilisenin oyulduğu monolitik kaya kütlesi –peribacası- ile avlu ve bahçe içinde bulunan mekanlardan oluşuyor.

Aziz Nikola’ya, iç içe iki yuvarlak kemerli, bezemeli bir kapıdan bahçe bölümüne giriliyor.

Yuvarlak kapı kemerinin alnında Grek harfleri ile ; “Oayios Nikolaos” (Aya Nikola) yazısı yer alıyor.

Kilise ve avlunun güney batısında kilisenin mutfağı olarak kullanıldığı bilinen değişik kotlarda odaların oyulduğu bir peribacası bulunuyor.

Avlu üst kotunda 41 adet mezarın bulunduğu kilisenin mezarlığıyla karşılaşıyorsunuz. Mezar taşlarının bir kısmının kırılmış olmasından, mezarların zaman içinde yağmalanmış olduğu sonucu çıkıyor.

Avludaki iki kotu ayıran set duvarındaki sarmaşıklara eski Rum geleneklerinin devamı olarak yerli halk tarafından dilek çaputları bağlanıyor.

Oldukça düzgün bir kaya yontma işçiliği ile yapılan manastırın iç mekanları günümüze kadar bu özelliğini korumuş. Yapıda kaya oyma tekniği dışında kagir yapı malzemesi olarak; litik ve bazatik tüf yapı taşları kullanılmış.

Yapının iç mekan kapı-pencere doğramalarında ahşap yapı malzemesinin bir çok Ortadoks-Rum kiliselerinde görüldüğü gibi yoğun biçimde kullanıldığı anlaşılmakta.

Ancak bu malzemelerin doğal tahribatlar ve yağmalamalar sonucu günümüze ulaşan örneği olmamış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Kaynak

Makaleyi değerlendir
Gezebildiğin Kadar
Yorum ekle